Medlemsenkät 2023

Medlemsenkät 2023

Medlemsenkät 2023.

Vi hoppas att så många som
möjligt av er medlemmar kan svara på den. Det är tanken att kunna använda resultatet av enkäten som diskussionsunderlag för regelrevideringar och avelskonferenser.
Vi behöver era tankar och erfarenheter för att kunna göra en så bra klubb som
möjligt för våra medlemmar.

 
Yngre än 30
30-45
45-65
Över 65
 
Under 5 år
5-10
Över 10 år
 
 
 
Ja
Nej
 
Ja
Nej
 
Ja
Nej
 
Ja
Nej
Vet ej
 
 
Ja
Nej
 
 
Ja
Nej
 
Svenska Beagleklubben
Lokalklubben
Båda sidorna
Tittar inte på någon
 
Ja
Nej
Har inte sociala medier
Visste inte att den fanns
 
Ja
Nej
Vet ej
 
Ja
Nej
 
Ja
Nej
Vet ej
 
9 mån
12 mån
15 mån
18 mån
24 mån
Vet ej
 
Ja
Nej
Enbart vid fara
 
 
Har-SM
Klövvilts-SM
Allround-SM
Viltspår
Club Show (utställning)
 
 
Bra som det är
Vet ej
 
 
 
 
Mindre än 200ha
mellan 200-500ha
mellan 500-1000ha
mer än 1000ha
Varierar
Vet ej/jagar ej
 
 
0
1
2
3
4 eller fler
Vet ej
 
Ja
Nej
Lite
Vet ej
 
Aldrig
Ibland
Ofta
Alltid
Har ingen hane
 
Ja
Nej
Har aldrig parat
Vet ej
 
 
Har aldrig behövt kjejsarsitt
Har aldrig haft en dräktig tik
 
 
Ja
Nej
Vet ej
 
 
Ja
Nej
Vet ej
 
Ja
Ibland
Nej
Vet ej
 
 
Kroksvans
Bettfel
Allergi
Kryptochid
Hjärtfel
Navelbråck
Cherry eye
 
Lagom
För många
För få
Vet ej
 
Bra som det är
vet ej
Borde ändras
 
 
Lätt att hitta
Svårt att hitta
Hittar inte alls
 
Ja
Nej
Vet ej
Bra eller dåligt, motivera nedan
 
 
Ja
Nej
Vet ej
Annat förslag