Drevprovssäsongen

2020-2021


En av dom underligaste drevprovssäsongerna som genomförts i klubbens historia. Orsaken är ju den pandemi som drabbat världen, Covid 19. Alla våra mästerskap har blivit inställda, Har-SM, Klöv-SM, Nordiska Mästerskapet och Småhunds-SM. Vi har haft en nergång på antalet starter på drevprov det har bokförts 277 starter (276 Drevprov + 1 RR-prov) . En
nedgång som vi anser helt kan kopplas till pandemin. Förhoppningsvis kommer drevprovsverksamheten återgår till det normala under säsongen 2021 – 2022.


Ett stort tack till alla i våra Lokalavdelningar som sett till att genomförandet av detta gått bra med alla nödvändiga arrangemang; anskaffning av provmarker, domartillsättning, kollegier och inrapportering!


Från alla provstarterna har vi utvärderat listorna över säsongens Bästa Hund på Drevprov för respektive djurslag.


STORT GRATTIS TILL VINNARNA!
Diplom kommer att delas ut till vinnarna.

Officiella Drevprovsresultat 2020-2021


Resultaten publiceras först efter att de godkänts av Jaktprovskommittén samt SKK Registreringsavdelning.


Här publiceras en tablå över samtliga provtillfällen inom beagleklubben, under kolumnen Prislista finns som namnet antyder en prislista över respektive provs deltagande hundar med total EP, pris/er och djurslag.


Under kolumnen Protokoll finns samtliga startande hundars digitala protokoll med kodningar - inte minst viktigt för den som letar efter - eller vill undvika - hundar med vissa egenskaper t.ex. för parningar.


Här finns också en förteckning över årets Startande hundar i bokstavsordning. Förteckningen uppdateras kontinuerligt efter varje provperiod.


Vill du se prisstatistik per klubb och provtillfälle finns  det  en Statistiksida längre ner på denna sida. 

Samtliga prov redovisade och registrerade

20210330


Antal prov: 277

Antal prisdrev: 237

Antal ettor: 143

Antal tvåor: 45

Antal treor: 49

Antal harpris: 119

Antal råpris: 107

Antal hjortpris: 4

Antal rävpris: 7

Antal RR: 2


Förteckning över årets startande hundar i bokstavsordning


Prisstatistik per klubb och provtillfälle


Bästa lista hare


2020-2021

2019-2020

Bästa lista räv


2020-2021

2019-2020

Bästa lista klöv


2020-2021

2019-2020

Bästa lista allround


2020-2021

2019-2020

Sten Perssons Minne


2020

2019