Drevprovssäsongen

2020-2021


En av dom underligaste drevprovssäsongerna som genomförts i klubbens historia. Orsaken är ju den pandemi som drabbat världen, Covid 19. Alla våra mästerskap har blivit inställda, Har-SM, Klöv-SM, Nordiska Mästerskapet och Småhunds-SM. Vi har haft en nergång på antalet starter på drevprov det har bokförts 277 starter (276 Drevprov + 1 RR-prov) . En
nedgång som vi anser helt kan kopplas till pandemin. Förhoppningsvis kommer drevprovsverksamheten återgår till det normala under säsongen 2021 – 2022.


Ett stort tack till alla i våra Lokalavdelningar som sett till att genomförandet av detta gått bra med alla nödvändiga arrangemang; anskaffning av provmarker, domartillsättning, kollegier och inrapportering!


Från alla provstarterna har vi utvärderat listorna över säsongens Bästa Hund på Drevprov för respektive djurslag.


STORT GRATTIS TILL VINNARNA!
Diplom kommer att delas ut till vinnarna.

Officiella Drevprovsresultat 2020-2021


Resultaten publiceras först efter att de godkänts av Jaktprovskommittén samt SKK Registreringsavdelning.


Här publiceras en tablå över samtliga provtillfällen inom beagleklubben, under kolumnen Prislista finns som namnet antyder en prislista över respektive provs deltagande hundar med total EP, pris/er och djurslag.


Under kolumnen Protokoll finns samtliga startande hundars digitala protokoll med kodningar - inte minst viktigt för den som letar efter - eller vill undvika - hundar med vissa egenskaper t.ex. för parningar.


Här finns också en förteckning över årets Startande hundar i bokstavsordning. Förteckningen uppdateras kontinuerligt efter varje provperiod.


Vill du se prisstatistik per klubb och provtillfälle finns  det  en Statistiksida längre ner på denna sida. 

Samtliga prov redovisade och registrerade

20210608


Antal prov: 279

Antal prisdrev: 242

Antal ettor: 145

Antal tvåor: 46

Antal treor: 51

Antal harpris: 124

Antal råpris: 107

Antal hjortpris: 4

Antal rävpris: 7

Antal RR: 2


Förteckning över årets startande hundar

Prislista

Skaraborg BIK 20210101-026

Skaraborgs BIK 20210125-001
Skaraborgs BIK 20210201-016
Östsvenska BIK 20210201-019

Västsvenska BlK 20210215-015

Mälardalens BlK 20210201-020

Östergötlands BIK 20210111-002

Västsvenska BIK 20210101-025

Sydsvenska BIK 20210101-024

Gotlands BIK 20201201-027

Västsvenska BIK 20201201-024

Sydsvenska BIK 20210118-001 

Nedre Norrlands BIK 20201201-034 

Jämtland-Härjedalens BIK 20201201-033 

Mälardalens BIK 20201201-029 

Mälardalens BIK 20201102-005 

Nedre Norrlands BIK 20201101-035 

Jämtland-Härjedalens BIK 20201101-034 

Mälardalens BIK 20201101-030 

Jämtland-Härjedalens BIK 20201001-032 

Västerbottens Beagleklubbb 20201201-035  

Östergötlands Beagleklubb 20201201-026 

Skaraborgs Beagleklubb 20201201-025

Sydsvenska Beagleklubben 20201201-023 

Skaraborgs Beagleklubb 20201116-002 

Östergötlands Beagleklubb 20201101-027 

Skaraborgs Beagleklubb 20201001-024 

Nedre Norrlands Beagleklubb 20201107-008 

Västerbottens Beagleklubb 20201101-036 

Gävle Dala Beagleklubb 20201101-033 

Gotlands Beagleklubb 20201101-028 

 Sydsvenska Beagleklubb 20201101-024 

Västsvenska Beagkeklubben 20200001-025  

Norrbottens Beagleklubb 20201101-037 

Sydsvenska Beagleklubben 20201109-005 

Nedre Norrlands Beagleklubb 20201003-007 

Västerbottens Beagleklubb 20201001-034 

Nedre Norrlands Beagleklubb 20201001-033 

Västsvenska Beagleklubben 20201001-023 

Sydsvenska Beagleklubben 20201001-022 

Norrbottens Beagleklubb 20201001-037 

Västerbottens Beagleklubb 20200901-034 

Västerbottens Beagleklubb 20200901-034 

Protokoll


Skaraborgs BIK 20210101-026


Skaraborgs BIK 20210125-001

Skaraborgs BIK 20210201-016

Östsvenska BIK 20210201-019

Västsvenska BlK 20210215-015

Mälardalens BlK 20210201-020

Östergötlands BIK 20210111-002

Västsvenska BIK 20210101-025

Sydsvenska BIK 20210101-024

Gotlands BIK 20201201-027

Västsvenska BIK 20201201-024

Sydsvenska BIK 20210118-001 

Nedre Norrlands BIK 20201201-034 

Jämtland-Härjedalens BIK 20201201-033 

Mälardalens BIK 20201201-029 

Mälardalens BIK 20201102-005 

Nedre Norrlands BIK 20201101-035 

Jämtland-Härjedalens BIK 20201101-034 

Mälardalens BIK 20201101-030 

Jämtland-Härjedalens BIK 20201001-032 

Västerbottens Beagleklubbb 20201201-035  

Östergötlands Beagleklubb 20201201-026 

Skaraborgs Beagleklubb 20201201-025

Sydsvenska Beagleklubben 20201201-023 

Skaraborgs Beagleklubb 20201116-002 

Östergötlands Beagleklubb 20201101-027 

Skaraborgs Beagleklubb 20201001-024 

Nedre Norrlands Beagleklubb 20201107-008 

Västerbottens Beagleklubb 20201101-036 

Gävle Dala Beagleklubb 20201101-033 

Gotlands Beagleklubb 20201101-028 

 Sydsvenska Beagleklubb 20201101-024 

Västsvenska Beagkeklubben 20200001-025  

Norrbottens Beagleklubb 20201101-037 

Sydsvenska Beagleklubben 20201109-005 

Nedre Norrlands Beagleklubb 20201003-007 

Västerbottens Beagleklubb 20201001-034 

Nedre Norrlands Beagleklubb 20201001-033 

Västsvenska Beagleklubben 20201001-023 

Sydsvenska Beagleklubben 20201001-022 

Norrbottens Beagleklubb 20201001-037 

Västerbottens Beagleklubb 20200901-034 

Bästa lista hare


2020-2021

2019-2020

Bästa lista räv


2020-2021

2019-2020

Bästa lista klöv


2020-2021

2019-2020

Bästa lista allround


2020-2021

2019-2020

Sten Perssons Minne


2020

2019