Klövkampen

Klövkampen  


Klövkampen är ett årligen återkommande evenemang. Ansvaret för arrangemanget vandrar mellan de regioner där det är praktiskt möjligt att arrangera drevprov/tävling med klövvilt som drevdjur, BCS har det slutliga ansvaret för att arrangerande klubb utses. Provet är ett officiellt prov helt enligt gällande drevprovsregler. I tävlingsmomentet är det drev på klövvilt som gäller. Regler för tävlingen finns på annan plats på hemsidan. Tävlingen är ett 1-dagsprov.


Kvalificering.

Under perioden vecka 43 - vecka 48 insändes till JpK alla resultat från samtliga LA som haft
starter med prisdrev på klövvilt. Vid flera starter räknas det bästa resultatet för respektive
hund, ett av proven ska vara minst 1:a + 1:a. JpK sammanställer dessa resultat och utvärderar
de bästa ekipagen. Baserat på denna lista ska JpK ta ut de ekipage som ska komma till start.
JpK´s uttagning ska baseras på kollegiebehandlade protokoll som av LA SKA skickas till JpK
inför uttagningen.


Uttagningsregler o tävlingsregler Klövkampen