Prislistor och protokoll 2022-23

2022-2023

Resultaten publiceras först efter att de godkänts av Jaktprovskommittén samt Stambokförts av SKK Registreringsavdelning.

Denna säsong används SKK Start som redovisningsverktyg. Då detta verktyg ännu inte är helt komplett avseende hantering av resultat efter Stambokföring redovisas för närvarande enbart klara Protokoll för respektive klubbs olika provperioder.

Vår förhoppning är att Prislistor och övriga sammanställningar som tidigare löpande presenterats ska kunna publiceras längre fram under säsongen.

Samtliga prov redovisade och registrerade

2023-03-30


Antal prov: 411

Antal prisdrev: 413

Antal ettor: 234

Antal tvåor: 105

Antal treor: 74

Antal harpris: 209

Antal råpris: 187

Antal hjortpris: 2

Antal rävpris: 15

Antal RR: 3