Skriv under uppropet mot hundsmuggling och
massimport

22 apr 2021SKK kräver politiska åtgärder för att komma åt problemet med smuggling och massimport av hundar. Därför har vi startat en namninsamling som senare ska överlämnas till våra beslutsfattare.


Utöver smugglingen av hundar förekommer en mer systematiskt handel där vår svenska lag i dagsläget möjliggör obegränsad import av hundar bara man har ett importtillstånd. Dessa hundar säljs sedan vidare på den svenska marknaden av tredjehandsparter. Till skillnad från smugglingen, där det
är uppenbart att en hund förts in landet illegalt, har importören eller transportören ett tillstånd att föra in hundarna till Sverige. Men hundarna kan likväl komma från valpfabriker i sitt hemland och med falsk dokumentation.


Genom att skriva under uppropet kan du bidra till politiska åtgärder som sätter stopp för hundsmuggling och massimport av hund
skk.se https://www.skk.se/?newsitem=177971