Drevprovssäsongen 2022-2023

Drevprovssäsongen

2022-2023


Ny säsong igen!

Årets drevprovssäsong kommer vi att döma efter de nya reviderade drevprovsreglerna som började gälla 20220701.

Nya Regelböcker och Skogskort har skickats ut till alla Lokalklubbar som ansvarar för att dessa distribueras och gås igenom med domarna.


Ett nytt redovisningssystem, SKK Start, som ersätter det gamla Jyckedata är tillsammans med SKK under utarbetande och planen är att det ska användas under säsongen. Utbildningsinsatser på detta system kommer att ske så fort som möjligt under augusti-september.


Säsongen 2022-2023 kommer att innehålla ett antal tävlingar, åtminstone Har-SM och NordM (i Finland denna gång). Troligen kommer även ett evenemang som ersätter det nedlagda Klöv- SM att arrangeras.


Tävlingarna är ju intressanta och trevliga, men det allra viktigaste är att ni medlemmar startar era hundar på så många ”vanliga” drevprov som möjligt. Detta är det bästa sättet att få fram ett så bra underlag som möjligt för att vidareutveckla rasen som jakthund!